Hizmetlerimiz

Laboratuvarımızda iki ölçüm sistemi bulunmaktadır. Birincisi hacimsel malzemeleri incelemek için Pozitron Yokolma Ömür Spektroskopisi (Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy: PALS) ve diğeri Doppler Genleşmesi Yokolma Radyasyonu (Doppler Broadenning Annihilation Spectroscopy: DBAR)'dır. İlki yapısal kusur boşluk boyutunu ve miktarını (şiddetini) ve buradan yapısal serbest hacim miktarını hesaplanmaktadır. İkincisinden hem boşluk boyutu ile ilişkili hem de kimyasal kusur ilişkili bilgiler elde edilmektedir. 

Ayrıca  "Yavaş Pozitron Demet Sistemi (Slow Positron Beam System: SLOPOS)" mevcut durumdadır. SLOPOS, ince film ve malzemelerin yüzey veya arayüzeylerini derinlik kusur profilini incelemektedir. Bu sistemde DBAR veya DBES (Doppler Genleşmiş Emisyon Spektrosopisi-Doppler Broadenned Emission Spectroscopy) ölçüme hazır bulunmaktadır fakat PALS veya diğer bir değişle PELS (Pozitron Emisyon Ömür Spektroskopi-Positron Emission Lifetime Spectroscopy) sistemi üzerine hali hazırda kurulmaya çalışılmaktadır.

MARMARA POZİTRON/POZİTRONYUM LABORATUVARI

Hızlı-Hızlı Sinyal Çakışması Sistemi:

Pozitronyum Annihilasyon Yokolma Spektroskopisi (PALS, PLTAS)

Doppler Genleşmesi Radyasyon Spektroskopisi (DBAR)

Yavaş Pozitron Demeti Sistemi:

Doppler Genleşmiş Emisyon Spektroskopisi (DBES)

Pozitron Emisyonu Ömür Spektroskopisi (PELS) (üzerinde çalışılıyor)

Laboratuvar Hizmetleri Ücretlendirme
Cinsi/Item Adet/Quantity* Ücret/Price**
Pozitron Yokolma Ömür Ölçümü / Positron Annihilation Lifetime Measurement 1 750 TL
Pozitron Doppler Genleşmesi Ölçümü / Doppler Broadenning Annihilation Radiation Measurement 1 750 TL
Simha-Somscynsky Boşluk Teorisi Kullanılarak Serbest Hacim Analizi Hesabı / Free Volume Analysis Using the Simha Somcynsky Hole Theory 1 1000 TL
*Her bir örnek malzeme için talep edilen tek ölçüm ve analiz fiyatıdır. Aynı malzeme için farklı sıcaklıklarda ölçüm istenir se her bir sıcaklık için yukarda verilen fiyatlar üzerinden %50 indirimli fiyat uygulanır. 
**Türkiye’deki Üniversitelerden gelen taleplere %30 indirim yapılmaktadır. 
Fiyatlara KDV dahil değildir.    
Pozitron Yokolma Ömür Ölçümü (Positron Annihilation Lifetime Measurement)(PALS)
Pozitron Yokolma Spektroskopisi kullanılarak pozitronun olası 3 (isteğe bağlı olarak 4) ömrü ve şiddeti hesaplanacaktır. Bunlar para-Ps (t1 ve I1), doğrudan yokolma (t2 ve I2),  orto-Ps (t3 ve I3)’dır. Bu bilgilerden hareketle küresel varsaydığımız serbest hacim boşluk boyutu ve çapı değerleri hesaplanacaktır. Burada serbest hacim hesabı da ilave olarak hesaba eklenecektir.
Pozitron Doppler Genleşmesi Ölçümü 
(Doppler Broadenning Annihilation Lifetime Measurement)(DBAR)
Doppler Genleşme spektrumu özel bir S ve W parametresi ile tanımlanır. S parametresinin hesabı merkezdeki düşük momentum kısmının alanı ile bütün eğrinin oluşturduğu alana oranı, W parametresi ise merkezden uzak yüksek momentum bölgesinin tüm spektruma oranı olarak hesaplanır. Her iki parametre hem kusur çeşitlerine hem de kusur konsantrasyonuna hassastır. Boşluğun/kusurun büyüklüğü S değeriyle, W parametresi ise yapısal boşluk/kusurların kimyasal özellikleri hakkında bilgi verir.

Simha-Somscynsky Boşluk Teorisi Kullanılarak Serbest Hacim Analizi Hesabı 
(Free Volume Analysis Using the Simha Somcynsky Hole Theory)

Simha-Somscynsky Boşluk Teorisi kullanılarak herhangi bir sıvı ve camsı fazdaki polimerin verilen deneysel PVT verileri için karakteristik parametrelerinin (mo, c, s, P*, T*, V*, u*, e*) hesaplanması ve tablolanması. V’nin P ve T’ye bağlı grafiklerinin çizilmesi. Bu parametreler kullanılarak serbest hacmin fonksiyonu boşluk kesrinin hesaplanması ve basınç ve sıcaklığa bağlı grafiklerin çizilmesi.

SS’e İlave Hesaplar: Yukarda SS teorisine ek bilgiler gerekiyorsa talep üzerine yapılır. Bunlar PVT’nin Tait-vari analitik denklemi, boşluk kesrinin basınç ve sıcaklığa bağlı Tait-vari denklemi, termal genleşme, sıkıştırılabilirlik, … gibi termodinamik nicelikler hesaplanır ve sıcaklığın ve hacmin fonksiyonu olarak grafikleri çizilir. Talep üzerine  viskozite, iyonik iletkenlik, relaksasyon, difüzyon … gibi transport özelliklerinin sıcaklık veya basınca göre verileri varsa boşluk kesriyle olan korelasyonu hesaplanır.

İrtibat:

Prof. Dr. Uğur YAHŞİ

E-mail: uyahsi@marmara.edu.tr  

Phone: +90 (216) 345 1186 (1348) 

Fax: +90 (216) 347 8783

Prof. Dr. Cumali TAV

E-mail: ctav@marmara.edu.tr 

Phone: +90 (216) 345 1186 (1320)

Adres:

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü   Oda No: C120  Göztepe Yerleşkesi

34722 Kadıköy, İSTANBUL


Bu sayfa Pozitron/Pozitronyum Araştırma ve Hizmet Laboratuvarı tarafından en son 05.12.2018 12:26:31 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM